Dolegliwości kręgosłupa w pracy

You are currently viewing Dolegliwości kręgosłupa w pracy

Dolegliwości kręgosłupa występują zarówno podczas prac wykonywanych w pozycji siedzącej , jak i stojącej. Prawidłowa pozycja ciała jest bardzo ważna zarówno ze względu na psychikę człowieka , jak również na jego zdrowie.

Pracownicy wykonujący czynności zawodowe często przyjmują niewłaściwą (często wymuszoną) pozycję ciała i w związku z tym narażeni są na zbyt duże obciążenie zewnętrzne (np. przenoszone ciężary). Długotrwałe wykonywanie czynności powtarzalnych stanowi główną przyczynę dolegliwości kręgosłupa. W wielu przypadkach dolegliwości i schorzenia kręgosłupa prowadzą jedynie do krótkotrwałej niezdolności do pracy. Jeśli się jednak pojawią nie należy ich lekceważyć, gdyż są one bardzo uciążliwe i po latach mogą prowadzić do poważnych chorób.

Główne zagrożenia dla kręgosłupa podczas wykonywania pracy w pozycji stojącej stanowią podnoszenie i przenoszenie ładunków. Ponadto życie współczesnego człowieka zostało zdominowane przez pozycję siedzącą. Pomimo, że utrzymanie pozycji siedzącej nie wymaga dużego wysiłku fizycznego ,długotrwałe wykonywanie pracy w niewłaściwej pozycji ciała często powoduje dolegliwości bólowe i zmiany zwyrodnieniowe stawów, zwłaszcza kręgosłupa. Wynika to z dużego obciążenia statycznego ,związanego z utrzymaniem przez dłuższy czas nieruchomej pozycji tułowia i głowy.